Search for:
  • Home/
  • Sports News/
  • เลือกตั้ง 2566 – กกต. แจงปมดูงานต่างประเทศ 6 คน ไม่ได้ไปพร้อมกัน

เลือกตั้ง 2566 – กกต. แจงปมดูงานต่างประเทศ 6 คน ไม่ได้ไปพร้อมกัน

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกตคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. กล่าวกรณีถูกวิจารณ์การเดินทางไปดูงานต่างประเทศว่า ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน 6 คน แต่เป็นการสับเปลี่ยนกันไป รวมถึงก่อนไปมีการตกลงกันไว้ว่า หากมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกัน กกต.ทุกคนพร้อมประชุมออนไลน์ โดยจะแจ้งกันภายในไม่เกิน 3 – 4 ชั่วโมง ก็ประชุมได้เลย

ส่วนการไปดูงานในช่วงการเลือกตั้ง นายอิทธิพร ย้ำว่า เป็นเรื่องปกติ และเป็นการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว ยืนยันว่าทำตามกระบวนการไมได้มีอะไรผิดปกติ

เลือกตั้ง 2566: กกต.หอบของที่ระลึกมูลค่า 2 แสน ไปดูงานตปท.

กกต.แจงบินดูงานต่างประเทศ ไม่กระทบแผนจัดการเลือกตั้ง 2566

ส่วนเมื่อไปตรวจความพร้อมการเลือกตั้ง นายอิทธิพร บอกว่า การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะเริ่ม 25 เม.ย. – 5 พ.ค. มั่นใจว่าจะไม่มีบัตรเลือกตั้งตกค้างแน่นอน ทาง กกต ประสานกระทรวงต่างประเทศให้ส่งบัตรกลับไทยภายใน 9 พ.ค.เชื่อว่าทุกอย่างจะราบรื่น ไม่เป็นปัญหา

 เลือกตั้ง 2566 - กกต. แจงปมดูงานต่างประเทศ 6 คน ไม่ได้ไปพร้อมกัน